Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Astarta Holding zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. w całości na zysk zatrzymany, podała spółka.
"Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki niniejszym zatwierdza podział zysku netto za rok finansowy 2016 w taki sposób, by kwotę 82 653 tys. euro przeznaczyć na rezerwę zysków zatrzymanych, zgodnie z rekomendacją zarządu" - czytamy w uchwale.
W maju ub.r. akcjonariusze Astarta Holding również zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy.
Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.
(ISBnews)