"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia dokonać podziału zysku netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, w kwocie 4 913 739,65 zł w następujący sposób:
1) Kwota 183 739,65 zł zostaje przeznaczona na kapitał rezerwowy;
2) Kwota 4 730 000 zł zostaje przeznaczona na dywidendę, co stanowi 0,22 zł dywidendy na 1 akcję spółki" - czytamy w projekcie.

Dzień dywidendy ma być ustalony na 26 czerwca 2017 r., a termin wypłaty dywidendy na 10 lipca 2017 r.

W ubiegłym roku walne Master Pharm zdecydowało o wypłacie 0,19 zł na akcję dywidendy z zysku za 2015 r.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)