Warszawa, 20.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2016 r. w kwocie 98 042 000 zł, tj. 6,58 zł na jedną akcję, podała spółka.
"Zwyczajne walne zgromadzenie ustaliło:
- dzień prawa do dywidendy: na dzień 20 lipca 2017 roku,
- dzień wypłaty dywidendy: na dzień 9 sierpnia 2017 roku" - czytamy w komunikacie.
Dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki, tj. 14 900 000 szt.
"Uchwałą nr 5/2017 walnego zgromadzenia pozostała część zysku za 2016 rok, który wyniósł 149 156 402,48 zł, zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału rezerwowego w kwocie 51 114 402,48 zł" - czytamy dalej.
W ub.r. akcjonariusze spółki zdecydowali przeznaczyć na dywidendę kwotę 93,125 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 6,25 zł na akcję.
Kogeneracja odnotowała 156,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 125,4 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 149,16 mln zł wobec 141,74 mln zł zysku rok wcześniej.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW.
(ISBnews)