Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Wikana odnotowała 2,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 0,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"Rok 2016 był kolejnym, dobrym rokiem dla grupy kapitałowej Wikana. W poprzednich dwóch latach pokazaliśmy, że mamy sprawność działania, umiejętności, potencjał i zdolność do naprawy tego, co dotychczas nie funkcjonowało właściwie. W minionym roku zaś, że mamy szerokie kompetencje umożliwiające rozwój. Tym samym potwierdziliśmy wysoką pozycję na rynku deweloperskim w południowo-wschodniej Polsce, zwiększając sprzedaż lokali (do 264 wobec 247 w 2015 roku, o niemal 7%), a także wypracowując, po raz drugi z rzędu, zysk operacyjny i zysk netto" - skomentował prezes Robert Pydzik w liście załączonym do raportu rocznego.
Zysk operacyjny wyniósł 12,07 mln zł wobec 9,57 mln zł zysku rok wcześniej.
"Satysfakcjonujące jest to, że przyjęta strategia, zakładająca m.in. skoncentrowanie się na działalności deweloperskiej sprawdza się, co widać w liczbach - wypracowaliśmy zysk operacyjny w wysokości 12 066 tys. zł wobec 9 566 tys. zł zysku w poprzednim roku, obniżyliśmy koszty ogólnego zarządu o 12,7%, marża brutto na sprzedaży wyniosła 24,5% (17,2% w 2015 r.), a marża zysku netto 3,9% (0,1% w 2015 r.)" - napisał także Pydzik.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,26 mln zł w 2016 r. wobec 93,14 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym strata netto w 2016 r. wyniosła 3,05 mln zł wobec 3,16 mln zł straty rok wcześniej.
Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)