Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ustalił dla Idea Banku wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 r. na 7,88 mln zł, podał bank.
"Wysokość ustalonej przez BFG dla emitenta składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 rok, z uwzględnieniem wysokości korekty składki wniesionej za 2019 rok, wynosi 7 879 098,79 zł. Składka ta zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2020 roku" - czytamy w komunikacie.
Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.
(ISBnews)