"Wynik finansowy netto na koniec sierpnia 2022 r. wyniósł 8,3 mld zł, co w stosunku do poprzedniego miesiąca stanowiło wzrost o 3,4 mld zł (+69,9% m/m). Wynik ten był niższy o 0,7 mld zł (-8,1% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec sierpnia 2021 r." - czytamy w prezentacji.

"Na koniec sierpnia 2022 r. 9 banków komercyjnych wykazało łączną stratę w wysokości 2,2 mld zł. Banki te miały ok. 8,8% udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 10,4 mld zł" - czytamy również.

W okresie ośmiu miesięcy br. wynik z odsetek wzrósł o 60,8% do 47,59 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 12,52 mld zł i był o 12,1% wyższy w ujęciu rocznym.

Koszty działania wyniosły 30,64 mld zł, tj. o 31,2% więcej niż rok wcześniej.

Reklama

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości ) wyniosły 5,11 mld zł (+20,9% r/r).

Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec sierpnia wyniósł 2,93% wobec 1,9% w lipcu i 1,58% w sierpniu 2021 roku, a ROA sięgnął 0,2% (wobec odpowiednio: 0,12% i 0,13%), podano też w prezentacji.

Współczynniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w czerwcu br. na poziomie 18,83% (TCR) i 16,92% (T1).

"Według stanu na koniec II kwartału 2022 r. jeden bank komercyjny nie spełniał minimalnych wymogów regulacyjnych" - napisano w prezentacji.

Na koniec sierpnia 2022 r. działalność prowadziło: 30 banków komercyjnych, 498 banków spółdzielczych i35 oddziałów instytucji kredytowych i banków zagranicznych.