– Bijemy kolejne rekordy. Zakończyliśmy ubiegły rok historycznym wynikiem, przekraczając dwa lata przed planowanym terminem miliard złotych zebranej rocznej składki. Historyczna jest też kwota zwrotów składki. To premia za przezorność i odpowiedzialność, których efektem jest ograniczanie ryzyka – podkreśla prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Zwrot części składki za 2022 rok, w wysokości od kilkudziesięciu tysięcy złotych, otrzyma aż połowa uprawnionych do tego związków wzajemności członkowskiej działających w ramach TUW PZUW. Tworzą je ubezpieczeni o podobnym profilu działalności i związanym z tym ryzyku.

Oszczędności dzięki przezorności

TUW PZUW opiera się na współpracy ubezpieczonych, którzy są jednocześnie jego członkami. – Wypracowany zysk, a w naszej nomenklaturze – nadwyżka, wraca do nich. Wspólnym interesem jest więc ograniczanie ryzyka. Jeśli nie ma zbyt wielu szkód albo ich rozmiary są niewielkie, ubezpieczeni otrzymują z powrotem pieniądze zaoszczędzone ze składek – wyjaśnia prezes Kiliński.

Reklama

TUW PZUW wspiera przy tym ubezpieczonych w przedsięwzięciach na rzecz bezpieczeństwa. – Nad tym, aby unikać szkód, pracujemy wspólnie, jeszcze przed zawarciem polisy. Badamy zagrożenia i związane z tym potrzeby na miejscu, u klienta. Nasi specjaliści od inżynieryjnej oceny ryzyka wskazują słabe punkty i podpowiadają, co i jak poprawić, aby minimalizować ryzyko. Służymy eksperckim wsparciem i analizą ryzyk także na co dzień, w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia – mówi Rafał Kiliński.

Wsparcie w potrzebie

Rezultatem zdiagnozowanych problemów i zagrożeń są finansowane przez TUW PZUW projekty prewencyjne, m.in. szkolenia i wsparcie w inwestycjach służących podnoszeniu bezpieczeństwa.

– Ci, którzy dbają o minimalizowanie ryzyka i poważnie traktują nasze wytyczne, są beneficjentami ubezpieczeń wzajemnych i mogą liczyć na zwrot składki. Podmioty, które ignorują zalecenia, mogą być poproszone o dopłatę w ramach ustalonego wcześniej limitu – podsumowuje prezes Kiliński. – Jak dotąd dwa razy zażądaliśmy dopłaty, a mamy prawie 600 członków – dodaje.

TUW PZUW to największe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Ubezpiecza przedsiębiorstwa, wśród nich strategiczne dla państwa firmy, podmioty lecznicze, głównie szpitale, a także samorządy, instytucje publiczne i kościelne. Jest zwycięzcą prestiżowego rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń, zorganizowanego przez redakcję „Dziennika Gazety Prawnej”. Został najwyżej oceniony wśród towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.