Najbogatsi Brazylijczycy zwiększyli w zeszłym roku swój udział o 2,7 proc., wskutek czego dzierżą w swoich rękach już ponad połowę krajowego majątku. Najwięksi krezusi podnieśli swój udział w krajowym bogactwie w ośmiu z dziesięciu krajów objętych badaniem.

Raport podkreśla szybki wzrost fortun na całym świecie – 500 najbogatszych osób zwiększyło swoją wartość netto łącznie o 1,8 bln dol.

- Najbogatsze grupy są stosunkowo niewrażliwe na spadek ogólnego poziomu aktywności gospodarczej, a co ważniejsze, skorzystały również na wpływie niskich stóp procentowych na ceny akcji i domów – czytamy w raporcie.

Współczynnik Giniego, czyli popularna miara nierówności, która obejmuje zmiany na obu krańcach spektrum rozkładu majątków, wzrósł w 2020 roku we wszystkich badanych krajach poza USA, w których nieznacznie spadł. Światowe bogactwo gospodarstw domowych wyniosło na koniec 2020 r. 418 bln dolarów, co oznacza wzrost o 7,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Szybkie rozrastanie się największych majątków, wzrost nierówności i deficytów finansów publicznych zmusiły rządy do zwiększenia ciężaru opodatkowania najbogatszych. Prezydent Joe Biden dąży do podwyższenia podatków od zysków kapitałowych i spadków. W Wielkiej Brytanii niezależna komisja wezwała w grudniu zeszłego roku do wprowadzenia specjalnego jednorazowego podatku majątkowego, który miał zwiększyć przychody budżetowe o około 260 mld funtów. Argentyna i Boliwia również zwiększyła opodatkowanie najbogatszych.