W komunikacie zaznaczono, że w ramach zakończonego naboru do unijnego konkursu CEF Transport MAP 2019, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zatwierdziło 16 wniosków o dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych.

"Łączna wartość złożonych w konkursie polskich projektów to 1 miliard euro, z czego wnioskowany wkład Instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF) wynosi prawie 800 milionów euro" - podał resort.

"Łączna wartość dofinansowania z CEF, o którą ubiegają się w tym naborze wszystkie kraje Unii Europejskiej to 4,53 miliarda euro. Wnioski z Polski stanowią 18 procent tej kwoty. Liderem zarówno w kwocie wnioskowanej, jak i wartości realizowanych inwestycji jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." - powiedziała cytowana w komunikacie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Resort poinformował, że wartość wnioskowanego wkładu CEF dla kontynuacji czterech inwestycji na liniach kolejowych E75, E59, E20 to 753 miliony euro, a wnioskodawcy pozostałych 12 zgłoszonych przedsięwzięć ubiegają się około 30 milionów euro. "Są to inwestycje w rozwój sektorów kolejowego, morskiego, transportu miejskiego, a także dotyczą budowy systemu SESAR (ang. Single European Sky ATM Research - program badawczo-rozwojowy który ma na celu redukcję opóźnień w ruchu lotniczym, ograniczenie kosztów wykonywanych lotów, wzrost przepustowości lotnisk i przestrzeni powietrznej oraz redukcję negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko - PAP).

Dodano, że zgłoszone propozycje dotyczą zarówno projektów dokumentacyjnych, jak i budowlanych, a wartość tych inwestycji to około 127 miliony euro.

W komunikacie resortu zaznaczono, że zaakceptowane wnioski zostały przekazane do oceny Komisji Europejskiej, która do lipca br. ma zdecydować o ostatecznym zakwalifikowaniu projektu do wsparcia oraz o wysokości dofinansowania.

W ogłoszonym 16 października 2019 r. konkursie CEF Transport MAP 2019 na dofinansowanie projektów z sektora transportu ze środków Instrumentu "Łącząc Europę" Komisja Europejska udostępniła środki w wysokości około 1,4 miliarda euro. Wsparcie w ramach puli kohezyjnej (środki dla państw objętych polityką spójności) wyniesie 650 milionów euro, a z puli ogólnej (o te fundusze mogą wnioskować wszystkie kraje unijne) to 750 milionów euro.

>>> Czytaj też: Luka w VAT nie spada już tak szybko. Resort finansów sięgnie po nowe narzędzia