Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Obligacje emitowane - co 1-2 tygodnie - na sfinansowanie tarczy finansowej będą miały terminy zapadalności od 2 do 10 lat, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.
"Emisji będziemy teraz dokonywali co tydzień albo co dwa tygodnie. Będą to również i inne terminy zapadalności - będą 10-latki, będą 7-latki, ale mogą też być 2-latki. Chcemy, aby to nasze zadłużenie było w miarę równomiernie rozłożone w okresie 10 lat" - powiedział Borys podczas wideokonferencji.
"W ten sposób koszty całego programu nie będą znaczącym obciążeniem dla finansów publicznych. Bo mówimy, że głównie od 2022 roku kwoty będą sięgały kilku miliardów złotych rocznie. Cały program jest tak skonstruowany, żeby w długim terminie był bezpieczny dla finansów publicznych" - dodał.
Borys wcześniej mówił, że Fundusz planuje emitować obligacje na sfinansowanie tarczy finansowej o terminach 2, 3, 4 lata. Cały program ma być rozliczony do 2025 roku.
W tym tygodniu PFR sprzedał, w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości do 100 mld zł, 4-letnie papiery o wartości nominalnej 16,3 mld zł. Obligacje są oprocentowane w stosunku rocznym na poziomie 1,375%, a termin zapadalności ustalony na 29 marca 2024 r.
Finansowanie tarczy finansowej, której wartość opiewa na ok. 100 mld zł, będzie pochodziło z emisji obligacji z gwarancjami Skarbu Państwa przez PFR, natomiast Narodowy Bank Polski (NBP) będzie mógł skupować te papiery od banków komercyjnych.
(ISBnews)