Jak poinformowała też IZFiA, aktywa netto zwiększyły się o 5 mld zł i wyniosły na koniec stycznia ponad 285 mld zł.

Według danych Izby, w styczniu fundusze dłużne nadal nie traciły na popularności, a bilans sprzedaży po raz kolejny wzrósł i wyniósł 3,2 mld zł, wobec 2,6 mld zł w grudniu 2020 r.

Fundusze mieszane zakończyły miesiąc saldem 0,9 mld zł, a fundusze akcyjne również pozostały na plusie z wynikiem 521 mln zł. Wzrosła również ilość środków wpływających do PPK, zarządzanych przez fundusze inwestycyjne. W styczniu napłynęły do nich 242 mln zł - poinformowała IZFiA.

„Obserwując jak inwestorzy traktują fundusze odnosimy wrażenie, że ich popularność systematycznie rośnie. Klienci w poszukiwaniu stóp zwrotu napływają do funduszy, które oferowały bardzo atrakcyjne zyski. Przyczyniły się także do tego fundusze zarządzające PPK” - oceniła prezes IZFiA Małgorzata Rusewicz.

Reklama

Jak jednocześnie podkreśliła, takie wyniki mogą być trudne do powtórzenia, zaś otoczenie regulacyjne funduszy jest niezwykle wymagające. „Dlatego z umiarkowanym optymizmem patrzymy w przyszłość. Wiele TFI działa na granicy opłacalności i bez koniecznych zmian w prawie będzie bardzo trudno rozwijać ten rynek i zachować jego różnorodność” - zaznaczyła Rusewicz.