Akcjonariusze Brastera zdecydują 26 XI o emisji do 23,08 mln akcji bez ppWarszawa, 29.10.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Brastera zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 23 076 924 zwykłych akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,1 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 26 listopada.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Braster postanawia podwyższyć kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 2 307 692,40 zł, tj. z kwoty 916 857,40 zł do kwoty nie niższej niż 916 857,50 zł i nie wyższej niż 3 224 549,80 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 23 076 924 zwykłych akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda" - czytamy w projektach uchwał na walne.

Cena emisyjna akcji serii K ustalona przez zarząd podlegać będzie zatwierdzeniu przez radę nadzorczą w formie uchwały.

Emisja akcji zostanie przeprowadzona poprzez złożenie przez zarząd oferty objęcia akcji serii K skierowanej do maksymalnie 149 podmiotów (oferta prywatna).

W interesie spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii K, podano także.

"Umowy objęcia akcji serii K zostaną zawarte przez spółkę w terminie maksymalnie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, to jest do dnia 26 maja 2019 roku" - czytamy dalej.

Braster podał w uzasadnieniu wyłączenia prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy, że w związku z koniecznością pozyskania środków na zwiększenie kapitału obrotowego oraz pokrycie dodatkowych kosztów związanych z rozwojem urządzenia Braster Tester i jego komercjalizacji, zarząd nie rekomenduje zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenia skierowane do akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru.

"Zarząd nie wyklucza jednak, aby obecni akcjonariusze, którym przysługuje prawa poboru wzięli udział w subskrypcji prywatnej. Zarząd spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii K i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie spółki i jej akcjonariuszy. Ze względu na skalę planowanej oferty, zaproponowana forma (emisja prywatna) umożliwi jej szybkie i sprawne zamknięcie" - czytamy.

Pod koniec sierpnia br. zarząd Brastera poinformował, że realizując przegląd opcji strategicznych oszacował, iż realizacja celów strategicznych wymaga pozyskania środków w wysokości około 50 mln zł.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews)