Inpro miało 37,94 mln zł zysku netto, 52,77 mln zł zysku EBIT w 2018 r.Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Inpro odnotowało 37,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 28,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 52,77 mln zł wobec 38,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 258,98 mln zł w 2018 r. wobec 202,89 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Inpro za rok 2018 uzyskała przychód ze sprzedaży w wysokości blisko 259 mln zł, co stanowi o 28% więcej niż w ubiegłym roku, przy jednoczesnym wzroście rentowności netto (z 15% do 16%). Zysk netto za 2018 wzrósł w odniesieniu do 2017 roku o 35% do poziomu 40,9 mln zł. Poprawa rentowności grupy związana była przede wszystkim z poprawą rentowności netto spółek inBet Sp. z o.o. oraz Hotel Mikołajki Sp. z o.o., przy utrzymanym poziomie rentowności działalności deweloperskiej" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 29,16 mln zł wobec 22,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Firma Inpro działa na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2018 r. Inpro sprzedało 801 lokali.

(ISBnews)