PGNiG Termika ma porozumienie ws. rozwoju jednostek wytwórczych w PrzemyśluWarszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - podpisało z Miastem Przemyśl i MPEC sp. z o. o. w Przemyślu porozumienie ws. dalszego rozwoju i dystrybucji ciepła na terenie miasta, podała spółka. W planach jest modernizacja istniejącej ciepłowni i budowa nowej jednostki.

"Celem porozumienia jest podjęcie wspólnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego Przemyśla, w tym produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej. Realizacja inwestycji przyczyni się także do poprawy jakości powietrza w mieście" - czytamy w komunikacie.

W ramach przedsięwzięcia PGNiG Termika zmodernizuje Ciepłownię Zasanie oraz zbuduje nową jednostkę wytwórczą - elektrociepłownię gazową o mocy 5 MWe / 10 MWt.

Program modernizacyjny-inwestycyjny w Ciepłowni Zasanie ma na celu jej dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza (dyrektywa MCP). W porozumieniu zawarto również zapis o szczególnym zwróceniu uwagi przy podejmowanych decyzjach inwestycyjnych na aspekt końcowej, konkurencyjnej ceny ciepła dla jego odbiorców. Celem PGNiG Termika jest zapewnienie dostępu do ciepła systemowego jak największej grupie mieszkańców Przemyśla, podkreślono.

"Podpisane porozumienie jest kolejnym, po Dęblinie, przedsięwzięciem tego typu realizowanym przez GK PGNiG Termika w Polsce. Dzięki inwestycjom finansowanym w 100% ze środków własnych przez PGNiG Termika, samorządy mogą wykazać się konkretnymi działaniami związanymi z likwidacją niskiej emisji, bez ponoszenia kosztów związanych z modernizacją własnych zakładów wytwórczych i sieci ciepłowniczych" - powiedział prezes PGNiG Termika Jarosław Głowacki, cytowany w komunikacie.

"Współpraca z PGNiG Termika to kolejny, bardzo ważny krok w rozwoju naszego miasta. Mieszkańcy chcą oddychać coraz lepszym powietrzem i mieć możliwość korzystania z mniej uciążliwych źródeł ciepła, a to zapewnia nam podpisane dzisiaj porozumienie. Dzięki temu projektowi i pracy wielu osób w ciągu ostatnich lat, finalizujemy dzisiaj pomysł gwarantujący bezpieczeństwo energetyczne Przemyśla na długi czas. To pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość" - dodał prezydent Przemyśla Wojciech Bakun.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)