"Spodziewamy się, że zainteresowanie inwestorów indywidualnych giełdą będzie kontynuowane. Mówi się, że inwestorzy odpływają za granicę, ale jednocześnie przychodzą do nas inwestorzy z zagranicy, bo inwestorzy są tam, gdzie można zarobić" - powiedziała Olszewska podczas wideokonferencji.

Jak podkreśliła, spółka mocno wierzy w aktualny pipeline IPO, ale bardzo dobrze działa rynek ofert wtórnych SPO.

"Pracujemy mocno nad pipelinem IPO, obecnie są to 23 spółki, które zadeklarowały pierwotną emisję akcji bądź są na zaawansowanym etapie przygotowań. Mówimy tu o dużych spółkach w rodzaju Canal+" - dodała.

Według niej, fakt, że Allegro znalazło się w wielu indeksach międzynarodowych również wpłynął na zwiększone zainteresowanie zagranicznych inwestorów GPW.

"Spodziewamy się bardzo dobrej końcówki 2020 roku, co potwierdzają wyniki października. Trwa boom na NewConnect, ten rynek zdobywa coraz większe uznanie także w oczach inwestorów zagranicznych. Przewidujemy także, że nadal będzie się rozwijał rynek produktów strukturyzowanych, bo widzimy zainteresowanie zarówno po stronie inwestorów, jak i emitentów" - podkreśliła Olszewska.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.