Zysk operacyjny wyniósł 54,68 mln zł wobec 35,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 605,81 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 1 231,4 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 43,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 056,75 mln zł w porównaniu z 2 805,1 mln zł rok wcześniej.

Po pierwszym półroczu 2021 roku wynik EBITDA na działalności kontynuowanej wyniósł 188,5 mln zł, wobec 167,1 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost EBITDA nastąpił pomimo sprzedaży w IV kwartale 2020 Impexmetalu.

"Pierwsze półrocze tego roku zakończyliśmy naprawdę bardzo dobrymi wynikami. Wysoka EBITDA i satysfakcjonujący zysk netto pozwalają z optymizmem patrzeć na rozwój naszego biznesu w przyszłości. Wynik netto byłby jeszcze wyższy, gdyby nie zawiązanie rezerwy związanej z likwidacją zakładu Hutmen we Wrocławiu. Całkowita kwota z tego tytułu wynosi 19 mln zł, zdecydowana większość rezerwy ma charakter wyłącznie księgowy" - powiedział prezes Wojciech Kowalczyk, cytowany w komunikacie.

Segment Metale odpowiadał za 64% przychodów w I półroczu, Motoryzacja za 29%, natomiast 7% przychodów wypracował Segment Chemia i Pozostałe.

Dwa pierwsze kwartały 2021 roku to pierwsze pełne okresy bez udział Impexmetalu Aluminium Konin w wynikach Segmentu Metale. Wyłączając wyniki zakładu w Koninie, przychody wzrosły o prawie 35% i wyniosły niemal 2 mld zł. Wynik EBITDA segmentu to 127 mln zł, co

stanowiło 64-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Przychody Segmentu Motoryzacja zwiększyły się o ponad 25% rok do roku i wyniosły 895 mln zł, co jest w dużej mierze efektem ożywienia gospodarczego po okresach lockdownów. EBITDA grupy w tym segmencie zwiększyła się ponad 7-krotnie i wyniosła 51 mln zł.

"Ogólnoświatowy kryzys w dostawach półprzewodników, wzrost kosztów komponentów oraz zmienność zamówień kontrahentów nie wpływają korzystnie na wyniki finansowe. Zarząd Grupy Boryszew obserwuje trendy rynkowe w branży motoryzacyjnej, która zmienia się w cyklach tygodniowych i będzie podejmował na bieżąco decyzje związane z działalnością na rynku, mając na uwadze również relacje z kluczowymi kontrahentami oraz ewentualne ich zaangażowanie w ograniczenie negatywnego wpływu" - dodał prezes.

Pierwsze półrocze bieżącego roku przyniosło niższe wolumeny i marżę produktów wirusobójczych w Segmencie Chemia w porównaniu do poprzedniego roku. Był to natomiast czas wzrostu sprzedaży w obszarze plastyfikatorów. Przychody Grupy Boryszew w Segmencie Chemia w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły 136 mln zł, natomiast wynik EBITDA osiągnął poziom 11,6 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 25,65 mln zł wobec 32,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 5,55 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)