Strata operacyjna wyniosła 5,03 mln zł wobec 1,45 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,46 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 0,93 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2021 r. wyniosła 4,7 mln zł wobec 1,42 mln zł straty rok wcześniej.

OncoArendi Therapeutics to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r. W 2020 r. miała 125 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)