Reklama

STS Holding podał, że 25 maja br. walne zgromadzenie spółki zależnej, tj. STS S.A., podjęło uchwałę o wypłacie pozostałej części zysku netto z 2021 roku w wysokości 85,87 mln zł w formie dywidendy dla jedynego akcjonariusza - STS Holding, która nastąpi do 27 czerwca 2022 roku.

"W związku z powyższym zarząd spółki podejmie decyzję o wypłacie akcjonariuszom STS Holding S.A. zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok po publikacji i zatwierdzeniu skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

Spółka jednocześnie wyjaśniła, że wysokość zysku do wypłaty za rok obrotowy 2021 w kwocie 58,1 mln zł stanowi równowartość zaliczki wypłaconej spółce przez STS S.A. na poczet dywidendy za 2021 rok tj. 67,45 mln zł, pomniejszonej o koszty, w tym związane z IPO.

"W związku z tym zarząd spółki STS Holding S.A. - mając na względzie interes akcjonariuszy spółki - w dniu 25 maja 2022 r. podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji walnemu zgromadzeniu podziału zysku netto osiągniętego przez spółkę za rok obrotowy 2021 r. w kwocie 58 096 100,09 zł w następujący sposób:

1) 53 221 885,72 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki;

2) 4 874 214,37 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa" - czytamy dalej w komunikacie.

Wniosek zarządu został pozytywnie zaopiniowany przez radę nadzorczą na posiedzeniu 26 maja 2022 r., jednakże ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok 2021 r., w tym ewentualnej wypłaty dywidendy i jej wysokości, podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki, zaznaczono.

Założona w 1997 roku, Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Portfolio usług grupy obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, kasyno internetowe (z wyłączeniem Polski), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.

(ISBnews)