Reklama

"Zamknięcie transakcji, w tym zapłatę ostatecznej łącznej ceny sprzedaży wynoszącej 117 602 664 euro oraz przejście tytułu prawnego do nabywanych udziałów na spółkę, strony potwierdziły podpisaniem stosownego protokołu w dniu 27 czerwca 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Grupa Pracuj podała, że na potrzeby sfinansowania części ceny sprzedaży dokonała pociągnięcia środków w wysokości 399 999 999 zł z kredytu terminowego, o którym informowała w raporcie bieżącym nr 11/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.

W połowie czerwca Grupa Pracuj podała, że zawarła z Eden Investment S.à r.l. (spółką kontrolowaną przez alternatywną firmę inwestycyjną Investcorp) i Stefan Schüffler Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) jako sprzedającymi umowy nabycia 100% udziałów w spółce Spoonbill Holding GmbH oraz pośrednio 100% udziałów w spółkach Spoonbill GmbH, softgarden e-recruiting GmbH i absence.io GmbH. Zgodnie z umową, łączna cena sprzedaży wynosi 117,64 mln euro (przy założeniu, że zamknięcie transakcji nastąpi w dniu 27 czerwca 2022 r.).

softgarden należy do grona dostawców rozwiązań HR tech wspierających innowacyjną rekrutację (tzw. Talent Aquisition Systems). Marka oferuje m.in. narzędzia do zarządzania rekrutacjami, tworzenia stron karier, generowania opinii o pracodawcach czy poleceń pracowniczych. Wśród narzędzi softgarden znajduje się również tzw. multiposting - zautomatyzowana publikacja ogłoszeń na wielu stronach z ofertami pracy. Łącznie z usług softgarden korzysta 1 700 pracodawców głównie z Niemiec, ale także z regionu DACH i kilku innych krajów europejskich, podano w materiale.

Wraz z akwizycją Grupa Pracuj przejmuje również absence.io - system oferujący dedykowane oprogramowanie HR dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wspierające zarządzanie nieobecnościami.

Jak podkreślał zarząd Grupy Pracuj, priorytetem softgarden będzie kontynuowanie działalności w Niemczech, umocnienie pozycji w Niemczech oraz w całym regionie DACH i wykorzystanie możliwości rozwoju w innych krajach europejskich.

Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej najważniejsze marki to Pracuj.pl - największy polski internetowy serwis rekrutacyjny, Robota.ua - wiodący na rynku ukraińskim internetowy serwis rekrutacyjny, oraz eRecruiter - wiodący polski system wspierający prowadzenie procesów rekrutacyjnych, oferowany w modelu SaaS (ang. software as a service, czyli oprogramowanie jako usługa). Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2021 r.

(ISBnews)