"Zwyczajne walne zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 35 717 328,83 zł w sposób zaproponowany przez zarząd spółki i postanawia przeznaczyć [...] (i) kwotę 14 345 727 zł na wypłatę dywidendy, tj. w wysokości 3 zł na jedną z 4 781 909 akcji uczestniczących w dywidendzie (tj. bez uwzględniania 1 136 279 akcji własnych), (ii) pozostałą kwotę, tj. 21 371 601,83 zł na kapitał zapasowy, uchwalając następujące terminy:

a) dnia dywidendy: 31 sierpnia 2022 r.;

b) dnia wypłaty dywidendy: 14 września 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.

(ISBnews)