Reklama

"Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku następujących pozycji:

1. Skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, które w I półroczu 2022 r. wyniosły 3 051 438 tys. zł (w porównaniu do kwoty 1 895 145 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za I półrocze 2020 r. i 2021 r.).

2. Przychodów Segmentu Blach Elektrotechnicznych, które w I półroczu 2022 r. wyniosły 860 742 tys. zł (w porównaniu do kwoty 420 267 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za I półrocze 2020 r. i 2021 r.).

3. Przychodów Segmentu Profili, które w I półroczu 2022 r. wyniosły 595 374 tys. zł (w porównaniu do kwoty 358 029 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za I półrocze 2020 r. i 2021 r.).

4. Przychodów Segmentu Cynku, które w I półroczu 2022 r. wyniosły 1 376 871 tys. zł (w porównaniu do kwoty 986 088 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za I półrocze 2020 r. i 2021 r.).

5. Skonsolidowanego zysku operacyjnego, który w I półroczu 2022 r. wyniósł 346 407 tys. zł (w porównaniu do kwoty 180 725 tys. zł, stanowiącej średnią wyników za I półrocze 2020 r. i 2021 r.).

6. Skonsolidowanego zysku netto, który w I półroczu 2022 r. wyniósł 265 971 tys. zł (w porównaniu do kwoty 151 434 tys. zł, stanowiącej średnią wyników za I półrocze 2020 r. i 2021 r.)" - czytamy w komunikacie.

Znaczący wzrost zarówno przychodów, jak i wyników spowodowany jest głównie znaczącą poprawą warunków cenowych w I półroczu w porównaniu do tego samego okresu 2021 i 2020 r., wyjaśniono.

"Zarząd spółki zwraca ponadto uwagę na następujące zdarzenia I półrocza 2022 r., które miały negatywny wpływ na wyniki raportowanego okresu:

• w Segmencie Profili: odpis zapasów do poziomów rynkowych w wysokości 20,6 mln zł;

• w Segmencie Cynku: znaczący wzrost kosztów zakupu:

- gazu ziemnego (o ok. 50 mln zł w stosunku do okresu I półrocza 2021 r.);

- koksiku (o ok. 48 mln zł w stosunku do okresu I półrocza 2021 r.)" - czytamy dalej.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku zostanie podany do publicznej wiadomości 31 sierpnia 2022 r., podano także.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 4,67 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)