Reklama

Strata operacyjna wyniosła 0,21 mln zł wobec 0,28 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,28 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 0,25 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 0,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,6 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 0,55 mln zł w porównaniu z 0,61 mln zł rok wcześniej.

7 lipca 2022 r. miała miejsce premiera gry "Thief Simulator VR: Greenview Street" na gogle Meta Quest 2.

"W ocenie zarządu, dotychczasowe wyniki gry są satysfakcjonujące i zgodnie z otrzymanymi raportami sprzedażowymi, zwrot nakładów poniesionych na produkcję gry został pokryty w niespełna 3 tygodnie okresu sprzedaży. Do końca sierpnia 2022 roku gra sprzedała się w około 50 tys. sztuk, generując tym samym dla spółki około 540 tys. USD przychodów (po potrąceniu wszelkich należnych opłat i prowizji). Spółka zawierza kontynuować rozwój projektu 'Thief Simulator VR' poprzez udostępnianie graczom kolejnych lokalizacji, wydłużając tym samym cykl życia produktu i maksymalizując potencjał przychodowy" - czytamy w raporcie.

3R Games to notowany na rynku głównym GPW producent gier i aplikacji w technologii VR (virtual reality) oraz AR (augmented reality) z Grupy PlayWay. Spółka powstała z połączenia notowanej na warszawskiej giełdzie HubStyle z poznańskim studiem deweloperskim 3R Studio Mobile. Strategią spółki jest produkcja gier VR ze szczególnym uwzględnieniem platformy Oculus. Spółka zamierza zarówno portować gry z portfolio PlayWay, jak i przygotowywać własne produkcje.

(ISBnews)