Wartość portfela zamówień Comarchu na bieżący rok jest o ponad 9% wyższa niż portfela na 2022 r. o tej samej porze rok temu, poinformował wiceprezes Konrad Tarański.

"Po podpisywaniu umów w grudniu widzimy, że wartość portfela zamówień na rok bieżący jest o 9% większa niż o tej samej porze roku wynosiła wartość portfela na 2022 r. Czyli tak - można powiedzieć - zachowuje się w tej chwili prognoza przychodów ze sprzedaży całorocznej [...] To oczywiście będzie jeszcze się zmieniało, zapewne jak zawsze podpiszemy jeszcze wiele umów, które będą fakturowane w bieżącym roku [...] Ale to daje pogląd na dynamikę po stronie przychodów" - powiedział Tarański podczas wideokonferencji.

W I-IV kw. 2022 r. spółka miała 109,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 123,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 858,21 mln zł w porównaniu z 1 627,15 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)