Comarch odnotował 23,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 32,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 19,28 mln zł wobec 42,82 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 42,07 mln zł, o 35,8% mniej niż rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 427,61 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 416,34 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2023 roku struktura rodzajowa przychodów nie uległa znaczącym zmianom. Przychody ze sprzedaży usług zanotowały wzrost o 1,5%, tj. o 4 893 tys. zł. Sprzedaż usług stanowiła 78,2% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Comarch. Przychody ze sprzedaży oprogramowania zarówno własnego jak i obcego wzrosły, odpowiednio o 6 672 tys. zł, tj. o 10,4% oraz o 1 565 tys. zł, tj. o 51,7%. Wartość sprzedaży wyrobów gotowych była o 291 tys. zł, tj. o 26,8% niższa niż w I kwartale 2022 roku. Spadek odnotowała również sprzedaż hardware obcego (spadek o 524 tys. zł, tj. o 17,8%). Wartość pozostałej sprzedaży była niższa o 1 054 tys. zł, tj. o 6,9%" - czytamy w sprawozdaniu.

Reklama

"W I kwartale 2023 roku wartość przychodów ze sprzedaży Grupy Comarch do odbiorców z sektora TMT wyniosła 92 530 tys. zł, co oznacza spadek o 13 325 tys. zł (tj. o 12,6%) w porównaniu do I kwartału 2022 roku, jednak sektor ten wciąż posiada najwyższy udział w sprzedaży Comarch (21,6%). W I kwartale 2023 roku klienci z sektora finanse i bankowość zakupili produkty i usługi o wartości 72 154 tys. zł, wyższej o 19 805 tys. zł, tj. o 37,8% od osiągniętej w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży do klientów z sektora handel i usługi osiągnęły wartość 57 366 tys. zł i były o 713 tys. zł, tj. 1,3% wyższe niż w I kwartale 2022 roku. Sprzedaż rozwiązań ERP do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wzrosła o 15 105 tys. zł, tj. o 22,2% i osiągnęła wartość 83 218 tys. zł. Spadek przychodów nastąpił w przypadku sprzedaży do klientów z sektora MSP w regionie DACH, wyniósł on 7 244 tys. zł, tj. 24,3%. W przypadku klientów z sektora przemysłowego przychody ze sprzedaży wzrosły o 2 822 tys. zł tj. o 5,4%, a ich wartość wyniosła 55 292 tys. zł. W I kwartale 2023 roku przychody ze sprzedaży do podmiotów publicznych oraz medycznych spadły, odpowiednio o 7 246 tys. zł, tj. o 24,8% oraz o 1 139 tys. zł, tj. o 7,3%. Przychody ze sprzedaży do pozostałych klientów wzrosły o 1 770 tys. zł, tj. o 28,2% głównie w wyniku wyższych przychodów z działalności sportowej i rekreacyjnej" - czytamy dalej.

Jak podano w raporcie, na wyniki osiągnięte przez grupę wpływ miały m.in. dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży krajowej (która stanowiła w I kwartale 2023 roku 42,3% całkowitych przychodów), który wyniósł 13 062 tys. zł (tj. 7,8%), będący głównie efektem zwiększenia sprzedaży rozwiązań ERP do klientów z sektora MSP-Polska oraz spadek przychodów ze sprzedaży zagranicznej o 1 801 tys. zł (tj. o 0,7%), który był głównie efektem niższej sprzedaży do klientów z sektora telekomunikacyjnego i rozwiązań ERP w rejonie DACH.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 21,02 mln zł wobec 9,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. W 2022 r. miała 1,86 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)