Zwyczajne walne zgromadzenie Comarchu postanowiło, że wypracowany w 2022 roku zysk netto w kwocie 67,41 mln zł zostaje podzielony w ten sposób: 32,53 mln zł na wypłatę dywidendy (4 zł na akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami w dniu 10 lipca, dywidenda zostanie wypłacona 19 lipca 2023 roku); 34,87 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z uchwał.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2022 r. miała 1,86 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)