Comarch odnotował 26,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 12,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 4,53 mln zł wobec 28,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 394,93 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 426,32 mln zł rok wcześniej.

W II kwartale 2023 roku Grupa Comarch osiągnęła 182,97 mln zł przychodów ze sprzedaży krajowej, tj. o 4,7% więcej r/r. Sprzedaż zagraniczna wyniosła w II kwartale tego roku 211,96 mln zł i była o 15,7% niższa r/r.

"Sprzedaż zagraniczna stanowiła w II kwartale 2023 roku 53,7% całkowitych przychodów Grupy Comarch. Duży wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży zagranicznej w II kwartale 2023 roku miały ujemne różnice kursowe zrealizowane oraz z wyceny bilansowej należności handlowych, związane z umocnieniem się kursu PLN wobec walut obcych, które zmniejszyły przychody ze sprzedaży w opisywanym okresie o 19 089 tys. zł (podczas gdy w II kwartale 2022 roku zwiększyły o 12 415 tys. zł)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Reklama

W I poł. 2023 r. spółka miała 49,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 44,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 822,53 mln zł w porównaniu z 842,67 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2023 roku Grupa Comarch osiągnęła 363 750 tys. zł przychodów ze sprzedaży krajowej, tj. o 21 277 tys. zł (tj. o 6,2%) więcej niż w I półroczu 2022 roku. Sprzedaż zagraniczna wyniosła w I półroczu 2023 roku 458 780 tys. zł i była o 41 414 tys. zł (tj. o 8,3%) niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego roku. Sprzedaż zagraniczna stanowiła w I półroczu 2023 r. 55,8% całkowitych przychodów Grupy Comarch" - czytamy dalej.

Zysk EBITDA sięgnął 69,43 mln zł wobec 117,65 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Zysk operacyjny w I poł. br. wyniósł 23,81 mln zł i był niższy o 66,5% r/r.

"Duży wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w I półroczu 2023 roku miało wystąpienie ujemnych różnic kursowych zrealizowanych oraz z wyceny bilansowej należności handlowych, związanych z umocnieniem się kursu PLN wobec walut obcych, które zmniejszyły przychody ze sprzedaży oraz wynik operacyjny w opisywanym okresie o 24 293 tys. zł" - napisano też w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 7,08 mln zł wobec 5,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2022 r. miała 1,86 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)