Scope Fluidics przeznaczy, zgodnie z wcześniejszą rekomendacją zarządu, na dywidendę 233,26 mln zł czyli 85,57 zł na jedną akcję, wynika z uchwał przyjętych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki.

"Akcjonariusze Scope Fluidics zdecydowali o podziale wypracowanego w 2022 roku zysku w wysokości 296,39 mln zł w następujący sposób: na dywidendę zostanie przeznaczone 233,26 mln zł (co daje 85,57 zł na akcję), 19,51 mln zł zostanie przeznaczone na pokrycie strat poniesionych przez spółkę w poprzednich latach, 23,71 mln zł trafi na kapitał rezerwowy spółki, zaś 19,91 mln zostanie przeznaczona przeznaczona na utworzenie kapitału (funduszu) zapasowego lub rezerwowego" - wynika z uchwały przyjętej przez akcjonariuszy.

Akcjonariusze zdecydowali również, że dniem dywidendy będzie 27 marca 2023 r., zaś jej wypłata nastąpi 31 marca 2023 r.

„Dywidendą objęte są wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę, tj. 2.725.930 akcji" – czytamy w uchwale.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Spółka w styczniu 2023 r. przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW.

Reklama

(ISBnews)