Ciech odnotował 566,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 281,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 590,18 mln zł wobec 340,5 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1 021,45 mln zł wobec 722,07 mln zł rok wcześniej, a EBITDA znormalizowana 1 033,19 mln zł wobec 718,3 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 415,46 mln zł w 2022 r. wobec 3 483,71 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Rekordowe rezultaty wypracowane w 2022 roku to efekt dobrej koniunktury na rynku, którą Ciech w pełni wykorzystał dzięki realizowanym od lat inwestycjom w transformację grupy w nowoczesny i efektywny koncern chemiczny" - czytamy w komunikacie.

"Ubiegły rok pokazał, że można pracować w jeszcze bardziej wymagających warunkach niż dotychczas. Dzięki korzystnym zjawiskom na rynku i efektywnie przeprowadzonej transformacji całej grupy, wypracowaliśmy w ubiegłym roku rekordowe wyniki. Nasz biznes jest cykliczny, a w 2022 roku, dzięki szybkiej reakcji na zmiany w otoczeniu, optymalnie wykorzystaliśmy koniunkturę w branży sodowej. 2023 rok zapowiada się mniej optymistycznie, utrzymanie tego poziomu wyników będzie bardzo ambitnym zadaniem" - skomentował prezes Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.

W segmencie sodowym ceny osiągnęły szczytowy poziom w IV kwartale 2022 roku. Wciąż jeszcze w Europie utrzymywał się stabilny, wysoki popyt przy stałym poziomie podaży. Wzrost we wszystkich liniach produktowych poskutkował zwiększeniem przychodów segmentu o 75% r/r. Rosnące przychody z sody kalcynowanej (o 83% r/r) były rezultatem proaktywnego podejścia do negocjacji, w tym efektywnego mechanizmu miesięcznych/kwartalnych aktualizacji cen w odpowiedzi na rosnące koszty. W efekcie wzrostu cen, podążających za sodą kalcynowaną, oraz przy utrzymującym się stabilnym popycie w kluczowych sektorach (przemysł farmaceutyczny, spożywczy i pasz dla zwierząt), Ciech zwiększył również o 57% r/r przychody z sody oczyszczonej - produktu o wyższej marży, podkreślono.

W biznesie solnym sprzedaż wzrosła o 83% r/r dzięki wyższym wolumenom sprzedaży produktów z polskiej i niemieckiej linii produkcyjnej oraz wprowadzonym w ciągu roku zmianom cennika.

Bardzo dobry rok, mimo wymagającego otoczenia rynkowego, zanotował biznes Agro. Przychody tego segmentu w ubiegłym roku wyniosły 559 mln zł. Rok 2022 w tym biznesie upłynął pod znakiem dobrej sprzedaży wysokomarżowych herbicydów, mimo osłabienia popytu rynkowego w reakcji na wzrost kosztów i zatowarowania dystrybutorów. Silna marka i wypracowane relacje z dostawcami pozwoliły spółce Ciech Sarzyna osiągnąć dobry, 19% wynik marży EBITDA (z), pomimo wzrostu kosztów i wymagającego rynku, podała spółka.

Biznes Pianki zachowuje bardzo dobrą pozycję na konkurencyjnym rynku. Przejściowy niedobór surowców pod koniec roku spowodował ograniczenie podaży i w konsekwencji wzrost cen pianek poliuretanowych. Ciech Pianki, dzięki wypracowanym dobrym relacjom z dostawcami, zapewnił sobie ciągłość dostaw w konkurencyjnych cenach, co przełożyło się na bardzo dobre wyniki IV kwartału 2022 roku - segment zanotował wzrost marży EBITDA(z) do 22%. Przychody segmentu Pianki wyniosły w całym ubiegłym roku 338 mln zł - to o 15% mniej niż w roku 2021, natomiast EBITDA(z) segmentu zanotowała wzrost o 12% (porównując IV kw. 2022 r. wobec IV kw. 2021 r.).

W biznesie Krzemiany Grupa Ciech osiągnęła pełne wykorzystanie i komercjalizację mocy produkcyjnych, które wzrosły w 2021 roku o 30% r/r, do poziomu 240 tys. ton. Przychody segmentu w 2022 r. wyniosły 530 mln zł (wobec 238 mln zł w 2021 r.), co stanowi wzrost o 75% i jest to właśnie m.in. efekt uruchomienia, pod koniec października 2021 r., nowoczesnego i energooszczędnego pieca do wytapiania krzemianów. EBITDA(z) segmentu wynosi 93 mln zł, co stanowi wzrost o 233% r/r. W czwartym kwartale marża EBITDA(z) segmentu wyniosła 21%, podano również.

Udany IV kwartał ma również za sobą biznes Opakowania: przychody segmentu wyniosły w tym czasie 29 mln zł (wobec 27 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej). W całym roku 2022 przychody tego biznesu wyniosły 107 mln zł (wobec 75 mln zł w 2021 roku). Marża

EBITDA(z), po trudnym pierwszym kwartale, zakończyła kwartał czwarty 2022 r. na poziomie 18%, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 612,26 mln zł wobec 133,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)