Ciech ogłosił zaproszenie do składania ofert na sprzedaż nie więcej niż 6 208 033 akcji, stanowiących 11,78% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów, a oferowana cena zakupu wynosi 54,25 zł za akcję, podał Ciech.

"Przedmiotem zaproszenia jest nie więcej niż 6 208 033 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki, [...] które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i na dzień ogłoszenia. Zaproszenia stanowią około 11,78% kapitału zakładowego spółki i około 11,78% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

Warunkiem przeprowadzenia transakcji jest wypłata dywidendy w kwocie 7,25 zł na akcję spółki (z uwzględnieniem zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w kwocie 1,5 zł na jedną akcję spółki, wypłaconej w grudniu 2022 r.), tj. wypłatę pozostałej kwoty dywidendy na akcję w wysokości 5,75 zł oraz oznaczająca dzień ustalenia uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) na 27 czerwca 2023 r. Warunkiem kolejnym jest również złożenie ofert sprzedaży obejmujące nie mniej niż 6 208 033 akcji.

Nabywający zamierza po rozliczeniu transakcji osiągnąć udział w kapitale zakładowym spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki na poziomie ok. 70%, podano.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.

Reklama

(ISBnews)