"Zaproszeni inwestorzy biorący udział w procesie budowania księgi popytu będą składać menadżerom oferty deklaracje popytu zawierające w szczególności informacje na temat liczby akcji nowej emisji, które dany inwestor jest gotowy objąć po cenie emisyjnej określonej przez nadzwyczajne walne zgromadzenie w uchwale emisyjnej oraz przez zarząd w uchwale zarządu na 36,11 zł za jedną akcję nowej emisji" - czytamy w komunikacie.

Przewiduje się, że umowy objęcia akcji nowej emisji zostaną zawarte przez inwestorów do 27 kwietnia 2023 r., a wpłaty wkładów pieniężnych za poszczególne serie akcji nowej emisji zostaną dokonane w terminach wskazanych w umowach objęcia tych serii.

Reklama

Dziś wcześniej spółka podała, że Ultro, największy akcjonariusz CCC, złożył deklarację w sprawie udziału w ofercie publicznej akcji nowej emisji spółki i objęcia min. 5 365 657 akcji po 36,11 zł za sztukę.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 123,2 mln zł w roku obrotowym 2022 r.

(ISBnews)