Zysk operacyjny wyniósł 4,73 mln zł wobec 5,01 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 35,33 mln zł wobec 32,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267,02 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 243,78 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki finansowe Grupy w I kwartale 2023 roku były efektem m.in. wzrostu przychodów ze sprzedaży w stosunku do poprzedniego roku, wynikającego z braku zmniejszenia popytu na towary Grupy w pierwszych tygodniach wojny w Ukrainie, co miało miejsce w I kwartale 2022 roku. Natomiast czynnikami ograniczającymi są zmiany makroekonomiczne (inflacja, wzrost stóp procentowych), niekorzystnie wpływające na zachowania konsumentów, co było widoczne już w II połowie 2022 roku" - czytamy w raporcie.

Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w I kwartale 2023 roku wyniosły 125 mln zł i były o 9,7 mln zł (tj. o 8,4%) wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 roku, zysk brutto na sprzedaży wyniósł 63,5 mln zł i był o 9% wyższy r/r, a marża brutto wyniosła 50,8% w I kwartale 2023 roku, co oznacza wzrost o 0,3 punktu proc. w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. Strata operacyjna wyniosła 19,0 mln zł wobec straty 17,8 mln zł w I kwartale 2022 r, co było efektem szybszego wzrostu kosztów w stosunku do wzrostu przychodów ze sprzedaży i generowanej marży przez segment odzieżowy, podano.

Reklama

"Grupa w ramach segmentu odzieżowego wykazała w I kwartale 2023 roku stratę netto na poziomie 15,7 mln zł w stosunku do straty netto 19 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku. Poprawa wyniku finansowego była konsekwencją pozytywnego wpływu różnic kursowych (w I kwartale 2022 r. wpływ ten był negatywny)" - czytamy w raporcie.

Spółka podała też, że na koniec I kwartału 2023 r. w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej Grupy zmniejszyła się o 1,2% do 51,9 tys. m2, przy czym w segmencie odzieżowym powierzchnia zmniejszyła się o 3,8% do 39,3 tys. m2, natomiast w segmencie jubilerskim zwiększyła się o 7,9% do 12,6 tys. m2.

W segmencie jubilerskim przychody wyniosły 142 mln zł w I kwartale 2023 roku i były wyższe o 13,6 mln zł r/r (10,6%). Wzrost sprzedaży był efektem utrzymania pozytywnego trendu sprzedaży zegarków luksusowych oraz biżuterii złotej i srebrnej. Zysk operacyjny tego segmentu był na poziomie 23,7 mln zł, co oznacza wzrost o 0,9 mln zł (4%) r/r, a zysk netto wyniósł 19 mln zł w stosunku do 16,1 mln zł rok wcześniej (+18% r/r).

Wartość zapasów na 31 marca 2023 r. wyniosła 555,2 mln zł, co oznacza wzrost o 7,8% r/r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 15,9 mln zł wobec 18,21 mln zł straty rok wcześniej.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2022 r. wyniosły 1,27 mld zł. Spółka wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)