Akcjonariusze Newagu: Zbigniew Jakubas, Multico, Jakubas Investment oraz FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych planują ogłosić wezwanie na sprzedaż ponad 20,57 mln akcji po 18,55 zł każda, podał Santander Bank, który jest podmiotem pośredniczącym w tej transakcji.

"Liczba akcji, na którą ogłoszone będzie wezwanie - 20 570 449 [….] akcji zwykłych na okaziciela. […] Cena po jakiej wzywający zamierza nabywać akcje - 18,55 zł […] za jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.; wchodzi w skład indeks sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 964 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)