W listopadzie OT Logistics podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023, w kwocie 37 462 510,80 zł, co oznacza, że na każdą akcję przypadała kwota 2,86 zł. Dniem wypłaty zaliczki był 8 grudnia 2023 r.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 592,3 mln zł w 2023 r.

(ISBnews)