"Grupa planuje osiągnąć w 2027 r. przychody w wysokości 916 mln zł przy 28% rentowności EBITDA" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody Grupy OTL wyniosły 592,3 mln zł w 2023 r., a EBITDA - w efekcie wzrostu wyników działalności portowej oraz spedycyjnej - wzrosła do 191,63 mln zł, podano także. W ub.r. rentowność EBITDA wyniosła 32%.

Grupy OTL ma ambicje być najbardziej uniwersalnym operatorem

Reklama

"Naszą ambicją jest stanie się jak najbardziej uniwersalnym operatorem oferującym pełny łańcuch usług logistycznych opartych przede wszystkim o aktywa portowe z optymalnym wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów biznesowych. Dzięki tym działaniom Grupa OTL planuje utrzymać wysoką dynamikę wzrostu przychodów,rentowności i nakładów inwestycyjnych" - powiedział prezes Kamil Jedynak, cytowany w komunikacie.

"Hasłem przewodnim strategii zakładającej 3 filary wzrostu jest 'rozwój, organizacja, uniwersalność', co oznacza w szczególności:

• rozwój pełnego i uniwersalnego łańcucha usług logistycznych, w oparciu o aktywa portowe,

• modernizację infrastruktury i suprastruktury, w kierunku zapewnienia wysokiej wydajności i jakości usług,

• dalsze usprawnianie i automatyzację procesów biznesowych" - wskazano w komunikacie.

Grupy zakłada zwiększenie liczby obsługiwanych ładunków, zarówno w przeładunkach masowych (z 5,7 mln t w 2023 r. do 8,4 mln t w 2027 r.), drobnicowych (z 1,4 mln t w 2023 r. do 2,4 mln t w 2027 r.), jak również ładunków przewożonych koleją (z 1,7 mln t w 2023 r. do 3,2 mln t w 2027 r.).

Cele i działania w głównych segmentach działalności Grupy OTL

"W Strategii Grupy OTL zostały zaprezentowane cele i działania w głównych segmentach działalności Grupy, które mające na celu dalszy rozwój i umocnienie pozycji uniwersalnych terminali portowych oraz zaoferowanie klientom zintegrowanej i elastycznej usługi transportowo-przeładunkowej. Strategia zakłada też inwestycje modernizacyjne w pozostałe segmenty działalności Grupy" - napisano dalej w komunikacie.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 592,3 mln zł w 2023 r.

(ISBnews)