statystyki

Bankowość

Faktoring

wróć do działu: Bankowość »

Faktoring - jest to forma finansowania działalności przedsiębiorstwa, polegająca na wykupie przez wyspecjalizowaną firmę (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Faktoring jest alternatywną formą finansowania działalności firmy dla kredytu obrotowego.

Faktoring umożliwia firmie uzyskanie środków finansowych wcześniej niż wynosi termin zapadalności wierzytelności handlowych, dzięki czemu firma (faktorant) zabezpiecza się przed ewentualnym opóźnieniem w spłacie wierzytelności.

Faktor skupuje wierzytelności z dyskontem, czyli po cenie niższej niż ich wartość nominalna. Dyskonto jest wynagrodzeniem faktora.

Faktoring pomaga w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru ilości wierzytelności oraz terminu ich sprzedaży. Zabezpieczeniem faktoringu jest cesja z faktur skupionych przez faktora.

Faktoring występuje w następujących formach:

Prawo dla specjalisty