statystyki

Bankowość

Hipoteka łączna

wróć do działu: Bankowość »

Hipoteka łączna (ang. blanket mortgage) – zabezpieczenie wierzytelności na więcej niż jednej nieruchomości. Wierzyciel w takim przypadku może domagać się zaspokojenia długu z dowolnej nieruchomości wpisanej do hipoteki łącznej lub ze wszystkich jednocześnie.

Hipoteka łączna powstać może także w przypadku podzielenia nieruchomości obciążonej hipoteką zwykłą. W takim przypadku pierwotna hipoteka obciąża wszystkie nieruchomości powstałe w wyniku podziału.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty