statystyki

Bankowość

Opcja swapowa

wróć do działu: Bankowość »

Opcja swapowa (ang. Swaption) - jest to kombinacja kontraktu swap i opcji wystawionej na ten swap. Jedna ze stron transakcji (kupujący) ma prawo, ale nie obowiązek kupna (call) lub dostawy (put) swapu. Druga strona ma obowiązek wykonania umówionej transakcji.

Zazwyczaj opcje swapowe wystawiane są na swapy stopy procentowej, ale mogą też dotyczyć każdego innego rodzaju swapu.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty