statystyki

Bankowość

Kredyt konsumencki

wróć do działu: Bankowość »

Kredyt konsumencki – jest to kredyt na cele prywatne udzielony osobie fizycznej przez przedsiębiorcę w którego zakresie działalności jest udzielanie kredytów.

Warunki kredytu konsumenckiego:

  • pożyczana kwota nie może być mniejsza niż 500 zł i większa niż 80 000 zł.
  • okres spłaty kredytu nie może być krótszy niż 3 miesiące
  • kredyt nie może być przeznaczony na cele budowlane, ani zabezpieczony hipoteką
  • umowa kredytu musi być sporządzona na piśmie oraz zawierać:
- roczną stopę oprocentowania oraz warunki jej zmiany
- prowizje i inne opłaty związana z uzyskaniem kredytu
- całkowity koszt kredytu a także pozostałe koszty które ponosi klient
- rzeczywistą roczną stopę procentową (RRSO)

Kredytobiorca ma prawo odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty