statystyki

Bankowość

Holding mieszany

wróć do działu: Bankowość »

Holding mieszany – jest to organizacja skupiająca teoretycznie samodzielne jednostki gospodarcze. W przypadku holdingu mieszanego podmiotem dominującym jest przedsiębiorstwo niebędące bankiem ani instytucją finansową.

Prawo Bankowe definiuje holding mieszany jako „grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym jest podmiot niebędący bankiem, instytucją kredytową, instytucją finansową ani dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze uzupełniającym, a przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucja kredytowa”

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty