statystyki

Bankowość

Kredyt indeksowany w walucie obcej

wróć do działu: Bankowość »

Kredyt indeksowany w walucie obcej – rodzaj kredytu walutowego, w którym wysokość zadłużenia w walucie obcej obliczana jest według kursu kupna waluty w momencie wypłaty środków . W przypadku kredytu indeksowanego istnieje więc ryzyko walutowe powodujące, że kredytobiorcy może zabraknąć środków na kupno nieruchomości w przypadku spadku kursu waluty obcej od podpisania umowy kredytowej do wypłaty środków.

W umowie zapisany jest warunek, że wielkość zaciągniętego kredytu zostanie przeliczona po kursie kupna waluty, w dniu wypłaty kredytu.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty