statystyki

Bankowość

Roszczenie

wróć do działu: Bankowość »

Roszczenie – w rozumieniu prawa cywilnego pod pojęciem roszczenia rozumie się prawo podmiotowe, które uprawnia do żądania od oznaczonej osoby zachowania się w sposób uwarunkowany roszczeniem.

Osoba, która posiada roszczenie nazywana jest wierzycielem, natomiast druga strona, czyli ta na której ciąży obowiązek zrealizowania roszczenia nazywana jest dłużnikiem.

Roszczenia wynikające z tych samych okoliczności pomiędzy tymi samymi osobami nazywamy wierzytelnościami jeżeli określają prawa wierzyciela, lub długiem jeżeli określają obowiązki dłużnika.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty