statystyki

Bankowość

Marża kredytowa

wróć do działu: Bankowość »

Marża kredytowa - różnica między oprocentowaniem kredytu a rynkową stopą procentową.

Na oprocentowanie kredytu składa się marża kredytowa i rynkowa stopa procentowa (np. WIBOR, LIBOR, EURIBOR). Marża kredytowa jest zyskiem banku, jest składnikiem oprocentowania, który nie zmienia się przez cały okres spłaty kredytu.

Prawo dla specjalisty