statystyki

Bankowość

Poręczyciel

wróć do działu: Bankowość »

Poręczyciel (żyrant, ang. guarantor, bondsman) – osoba która odpowiada za zobowiązania dłużnika, zgadza się na spłacenie kredytu (pożyczki) w przypadku, gdy dłużnik nie będzie w stanie tego zrobić. Poręczenie wygasa w momencie całkowitej spłaty kredytu.

Bank udzielający kredytu wymaga zazwyczaj poręczenia spłaty wierzytelności przez inną osobę w przypadku, gdy kredytobiorca nie ma pełnej zdolności kredytowej. W takim przypadku bank sprawdza także zdolność kredytową poręczyciela.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty