statystyki

Bankowość

EuroElixir

wróć do działu: Bankowość »

EuroELIXIR – system rozliczeń płatności w euro wprowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową w marcu 2005 roku.

EuroELIXIR zapewnia rozliczanie transakcji w euro, zarówno w Polsce, jak i w ruchu transgranicznym. Dzięki połączeniu z paneuropejską izbą rozliczeniową STEP2, zapewnia on europejski zasięg przeprowadzania płatności.

Uczestnikami systemu EuroELIXIR mogą być Narodowy Bank Polski, banki komercyjne i inne instytucje finansowe. Za przystąpienie do systemu EuroELIXIR uczestnicy systemu ELIXIR nie ponoszą opłaty. Pozostałe banki pragnące przystąpić do systemu EuroELIXIR ponoszą jednorazową opłatę.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty