statystyki

Bankowość

Collar

wróć do działu: Bankowość »

Collar - jest kombinacją kontraktu cap i floor. Kupujący collar zabezpiecza się zarówno przed spadkiem jak i wzrostem stóp procentowych.

W sytuacji wzrostu stóp ponad ustalony w umowie poziom nabywcy collaru zyskuje prawo do wypłaty różnicy w oprocentowaniu - analogicznie do cap.

W razie przekroczenia przez określoną w umowie stopę procentową dolnej granicy sprzedawca collaru zobowiązany jest do wypłaty kwoty wynikającej z różnicy stopy procentowej zapisanej w umowie i stopy rzeczywistej - analogicznie do floor.

Collar kupuje się zazwyczaj dla obniżenia kosztu capu.

Prawo dla specjalisty