statystyki

Finanse

Dźwignia finansowa

wróć do działu: Finanse »

Dźwignia finansowa - (ang. Financial Leverage) – to sposób finansowanie działalności inwestycyjnej firmy zwiększający zyskowność. Jest to relacja pomiędzy finansowaniem działalności inwestycyjnej kapitałem obcym, a finansowaniem jej kapitałem własnym.

Dźwignię finansową warto stosować w przypadku gdy dofinansowanie podmiotu kapitałem obcym pozwoli zwiększyć zyski w stopni zapewniającym spłatę kosztów pozyskania kapitału.

Kolejnym etapem analizy rentowności jest ustalenie poziomu dźwigni finansowej. Określa ona zależność pomiędzy zmianą wartości zysku operacyjnego a zmianą zysku netto i określany jest wzorem:

DFL = proc.DNP / proc. DEBIT

gdzie:

DFL - stopień dźwigni finansowej (ang. Degree of Financial Leverage)
proc.DNP - procentowy wzrost zysku netto
proc.DEBIT - procentowy wzrost zysku operacyjnego (lub zysku przed spłatą odsetek i opodatkowaniem).

Zobacz też

Prawo dla specjalisty