statystyki

Finanse

Junior debt

wróć do działu: Finanse »

Junior debt – pożyczka podporządkowana - zobowiązanie, które jest niezabezpieczone lub ma niższy priorytet niż inne wierzytelności tego samego składnika aktywów lub nieruchomości. Oznacza to, że zadłużenie typu junior debt w razie likwidacji lub upadłości dłużnika zaspokajana jest w ostatniej kolejności. Pożyczka ta może także dawać prawo (warrant) do zakupu nowych udziałów (akcji).

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty