statystyki

Finanse

Wskaźnik rotacji należności w dniach

wróć do działu: Finanse »

Wskaźnik rotacji należności w dniach – wskaźnik ten daje informację na temat cyklu oczekiwania firmy na uzyskanie należności za swoją sprzedaż kredytową lub inaczej, ile razy w ciągu badanego okresu nastąpił dopływ gotówki od odbiorców.

Wskaźnik rotacji należności w dniach obliczany jest jako iloraz średniego stanu należności i sprzedaży netto pomnożony przez 360.

gdzie:

Wrnd - Wskaźnik rotacji należności w dniach
Sn – Sprzedaż netto
Ssn – przeciętne należności

Czym wyższy poziom wskaźnika tym firma ma większe problemy ze ściągalnością swoich zobowiązań, co może obniżyć jej płynność. W przypadku gdy przedsiębiorstwo oczekuje na swoje należności zbyt długo powstaje zagrożenie zatorów płatniczych. Optymalna wartość tego wskaźnika zależy jednak od rodzaju działalności przedsiębiorstwa.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty