statystyki

Finanse

Wskaźnik rotacji majątku

wróć do działu: Finanse »

Wskaźnik rotacji majątku – jest to wskaźnik sprawności zarządzania aktywami, który określa rotację ogółu aktywów firmy. Wskaźnik rotacji majątku określa czy posiadane przez przedsiębiorstwa aktywa odpowiadają skali jej sprzedaży.

Im wyższa jest wartość wskaźnika rotacji majątku tym cykl produkcyjny jest krótszy lub tym wyższa jest rentowność sprzedaży danego produktu.

Wskaźnik ten informuje ile razy w badanym okresie nastąpiło odtworzenie zasobów majątkowych odpowiadających aktywom obrotowym

Definiuje się go jako iloraz sprzedaży do aktywów ogółem.

gdzie: Wrm - wskaźnik rotacji majątku Sp - Sprzedaż Ak - Aktywa ogółem

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty