statystyki

Finanse

Podatek od dochodów kapitałowych

wróć do działu: Finanse »

Podatek od dochodów kapitałowych – obciążenie podatkowe przychodów z tzw. kapitałów pieniężnych; obejmuje odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych, przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, dywidendy, dochody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach kapitałowych, papierów wartościowych czy instrumentów pochodnych.

Prawo dla specjalisty